Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/omakuntout/domains/omakuntoutus.fi/public_html/wp-config.php on line 109

Warning: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /home/omakuntout/domains/omakuntoutus.fi/public_html/wp-config.php on line 110
Kipu kyynärpäässä – tenniskyynärpääkö taustalla? | Omakuntoutus
tenniskyynäprää, kyynärpääkipu haittaa mm. kantamista ja käden käyttöä

Suursiivous joulun alla, mökin remontti kesälomalla, intensiivinen työrupeama näyttöpäätetyöskentelyä tai vaikkapa jonkin yläraajaa rasittavan liikuntaharrastuksen innokas aloittaminen… ja sitten kyynärpään ulkosivulla tuntuu kipu, joka ilmenee etenkin käden puristusotetta vaativissa askareissa kuten esimerkiksi esineitä nostaessa tai kantaessa. Joskus matalatehoinen yläraajan rasitus, kuten näyttöpäätteellä työskentely voi provosoida oireen. Kivun johdosta puristusvoimakin saattaa olla heikentynyt. Lisäksi kyynärpään ulkosivulla voi tuntua häiritsevää leposärkyä, etenkin rasituksen jälkeen.

Jos edellä mainitut, ikävästi toimintakykyä heikentävät oireet vaivaavat, niin on suuri todennäköisyys, että kyseessä on tenniskyynärpää. Toki on syytä muistaa, että vastaavan kaltaisten oireiden taustalla voi olla jokin muu syy, esimerkiksi hermoärsytys niskassa.

Tenniskyynärpäässä on kyse ranteen ojentajalihasten jännekivusta. Kipuoire paikantuu tyypillisesti kyseisten jänteiden kiinnitysalueelle olkaluun ulomman nivelnastan seudulle, mutta joskus kipua voi ilmetä myös kyynärvarren alueella rannetta ja sormia ojentavien lihasten päällä. Tenniskyynärpäästä käytetään virallisemmin termiä lateraalinen epicondylalgia. Yleensä tenniskyynärpään taustalla on jonkinlainen muutos yläraajan kuormituksen määrässä ja/tai intensiteetissä sekä puutteellinen palautumisaika rasituksen jälkeen. Oireiden alkaminen liittyy tyypillisesti lisääntyneeseen/muuttuneeseen työ- tai vapaa-ajan kuormitukseen.

Tenniskyynärpään hoito

tenniskyynärpään hoito, tenniskyynärpään harjoittelu
Tenniskyynärpään hoito voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta itse kipeiden lihasten ja jänteiden treeni on tärkeintä. Lisäksi ohella voidaan treenata muutakin lihaksistoa!

Tenniskyynärpään hoito on varsin kirjavaa ja luonnollisesti hoitomenetelmien valintaan vaikuttaa monet eri tekijät, kuten potilaan yksilöllinen tilanne ja oirekuva, hoitoa antavan tahon koulutustausta ja kliiniset kokemukset sekä saatavilla oleva tutkimusnäyttö eri menetelmien vaikuttavuudesta. Vaivan hoidossa käytetäänkin vaihtelevalla menestyksellä monia erilaisia menetelmiä, kuten lääkitystä, ohjausta ja neuvontaa, manuaalista terapiaa, erilaisia tukia ja teippauksia, akupunktiota, monenlaisia harjoitteita, erilaisia fysikaalisia hoitoja ja joskus kirurgisia toimenpiteitäkin. Käytössä olevien menetelmien tueksi ei ole vahvaa tieteellistä näyttöä. Monista näyttö on kohtalaista tai heikkoa. Toki on syytä muistaa, että se, ettei selvää näyttöä jonkin menetelmän vaikuttavuudesta ole saattaa johtua siitä, ettei kyseistä menetelmää ole vielä tutkittu tai tutkimukset ovat olleet heikkolaatuisia. Kliiniset kokemukset voivat puoltaa jonkin menetelmät käyttöä, vaikkei tutkimusten antamaa tukea sille toistaiseksi olisikaan.

Tutkimustieto kuitenkin puoltaa enenevässä määrin voimaharjoittelua yhtenä keskeisenä osana tenniskyynärpään hoitoa. Samoin myös kliinisten kokemusten perusteella voimaharjoittelu on käyttökelpoinen hoitomuoto. Akuutissa vaiheessa eli oireiden vasta alettua on kuitenkin hyvä keventää kuormitusta ja antaa pehmytkudosten rauhoittua. Tuolloin on hyvä mahdollisuus, että oireilu rauhoittuu. Joskus oireilu kuitenkin voi jatkua. Voimaharjoittelulla pyritään erityisesti lihasten ja jännerakenteiden kuormituskestävyyden parantamiseen. Sen vaikuttavuudesta on jonkin verran näyttöä kivun lievittymisen ja toimintakyvyn paranemisen kannalta myös pitkittyneissä tapauksissa. Harjoituksissa kuormitusta tulee lisätä asteittain ja harjoittelun olla systemaattisesti toteutettua. Tutkimusnäyttöä tarvitaan kuitenkin vielä lisää harjoittelun osalta.

Tenniskyynärpään kuntouttaminen omatoimisella harjoittelulla on nyt helppo toteuttaa OmaKuntoutus.fi -verkkovalmennuksella, joka sisältää kliiniseen käytännön kokemukseen ja tieteelliseen näyttöön pohjautuvan selkeän ja portaittain etenevän harjoitusohjelman. Harjoitusohjelmaan kuuluu myös valikoima olka-hartiaseudun ja yläraajan toimintaa parantavia oheisharjoitteita. Lisäksi verkkovalmennukseen sisältyy teoriatietoa tenniskyynärpäästä ja jännevaivoista sekä mahdollisuus liittyä suljettuun Facebook -ryhmään, jossa saat neuvontaa harjoitteluun liittyvissä asioissa.