Olemme kirjoittaneet tenniskyynärpäästä jotain jo aiemmin (lue tästä), mutta sukelletaan nyt tenniskyynärpäätuen pariin. Erilaisissa tenniskyynärpään hoitosuosituksissa mainitaan tenniskyynärpäätuki yhtenä käyttökelpoisena oireita lievittävänä välineenä ja terveydenhuollon ammattilaiset suosittelevat usein sen käyttämistä oireiden lievittämiseksi. Vaivan oireiden helpottamiseksi käytetään ajoittain myös erilaisia ranteen alueelle kiinnitettäviä tukia. Potilaat tyypillisesti kertovat, että tenniskyyärpäätuen kanssa yläraajan kuormittaminen on helpompaa ja he kykenevät tuottamaan suuremman puristusvoiman ilman häiritsevää kivun tunnetta. Joskus tuen koetaan myös helpottavan leposärkyä. Kaikilla tuki ei kuitenkaan tuota hyötyjä ja jotkut voivat kokea tuen tuottaman paineen kyynärvarressa ja kyynärpään alueella epämiellyttävänä.

Miksi tenniskyynärpäätuki voi helpottaa oireita?

Tenniskyynärpäätuen hyödylliset vaikutukset perustuvat siihen, että kyynärpäästä tuki vähentää ärtyneeseen jänteeseen kohdistuvia kuormitusvoimia yläraajaa käytettäessä, esimerkiksi esineitä nostaessa tai monenlaisissa toiminnoissa, joissa käytetään puristusotetta. Tuen kanssa jänteen alue (jonka kuormituksen sietokyky on tenniskyynärpäähän liittyen alentunut) ei altistu niin suurelle jännitykselle kuin ilman tukea yläraajaa kuormittaessa. Tuen yksi vaikutusmekanismi on siis mekaaninen etenkin kuormituskivun lievittämisessä. Tuen myönteinen vaikutus saattaa mekaanisen vaikutuksen ohella selittyä myös sensoristen vaikutusten kautta eli tuen aiheuttama paine aktivoi tuntoaistiin liittyviä hermopäätteitä, mikä voi osaltaan lievittää kivun tunnetta.

Edellä mainittujen vaikutusmekanismien johdosta tenniskyynärpäätuki saattaa olla hyödyllinen ärtyneen jännealueen rauhoittamiseksi ja helpottaa arjen askareista selviämistä huomattavastikin. Akuutissa tenniskyynärpäässä tilapäinen rasituksen vähentäminen ja tuen käyttäminen saattaa olla hyvä keino rauhoittaa jo alkuunsa esimerkiksi remontista ärtynyt kyynärpää ja hyvällä alkuvaiheen hoidolla vaiva saattaa poistua nopeastikin.

On kuitenkin oleellista ymmärtää, että tenniskyynärpäätuen käyttö ei itsessään paranna kyynärvarren lihasten voimantuotto-ominaisuuksia tai kuormituskestävyyttä, jotka ovat oleellisia toimintakyvyn paranemisen kannalta. Näihin edellä mainittuihin tekijöihin saadaan myönteisiä muutoksia aktiivisella harjoittelulla, jolla on myös osoitettu kipua lievittävä vaikutus jännekipujen hoidossa. Harjoittelun tulee olla systemaattisesti toteutettua ja kuormitusta on lisättävä asteittain voimantuoton ja kuormituksen sietokyvyn parantuessa.

Milloin tenniskyynärpäätukea kannattaa käyttää osana hoitoa?

Tenniskyynärpäätuen käyttö voi siis olla hyödyllistä etenkin silloin kun tenniskyynärpäähän liittyvät kipuoireet selvästi haittaavat yläraajan käyttöä, esimerkiksi rasittavista askareista selviytymistä. Jatkuvaan käyttöön tenniskyynärpäätukea ei kannata ottaa etenkään omatoimisen harjoittelun kustannuksella. Pitkittyneessä tenniskyynärpäässä kuormituskestävyyden paranemisen kannalta omatoimisen harjoittelun ja kuormituksen säätelyn katsotaan olevan hoidon perusta. Markkinoilla on useita erilaisia tenniskyynärpäätukia ja tutkimusten mukaan minkään tietyn tenniskyynärpäätuen paremmuutta muihin verrattuna ei ole osoitettu.

tenniskyynärpään hoito, tenniskyynärpään harjoittelu

Tenniskyynärpään hoito ei onnistu pelkällä tuella, tukea ja ohjausta tarvitaan myös harjoitteluun. OmaKuntoutus.fi -verkkovalmennukset voivat auttaa tässä!

Tenniskyynärpään hoito nettivalmennuksella?

Nyt voit kuntouttaa tenniskyynärpää vaivaasi omatoimisella harjoittelulla ajasta ja paikasta riippumatta OmaKuntoutus.fi -verkkovalmennuksella. Saat perusteelliset harjoitusohjeet videoina ja kirjallisessa muodossa, ohjeet systemaattiseen harjoittelussa etenemiseen, kattavasti teoriatietoa parantaen ymmärrystäsi aiheesta sekä tukea harjoitteluun suljetussa Facebook -ryhmässä. Tutustu OmaKuntoutus.fi -sivuilta Kesytä Tenniskyynärpää -verkkovalmennukseen.