Warning: Constant WP_MEMORY_LIMIT already defined in /home/omakuntout/domains/omakuntoutus.fi/public_html/wp-config.php on line 109

Warning: Constant WP_MAX_MEMORY_LIMIT already defined in /home/omakuntout/domains/omakuntoutus.fi/public_html/wp-config.php on line 110
Usein kysytyt kysymykset | Omakuntoutus

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Valmennuksessa eteneminen

Milloin siirryn harjoittelussa seuraavaan vaiheeseen?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Jos harjoitettavan alueen tai sen läheisyydessä sijaitsevan alueen liikkuvuudessa tai lihasvoimassa on havaittavissa selvä puoliero vastakkaiseen raajaan verratessa, niin kannattaa käydä fysioterapeutin vastaanotolla toiminnallisessa arviossa ennen harjoitusohjelman aloittamista. Jos toiminnallinen ero puolten välillä on ilmaantunut lyhyessä ajassa, trauman esimerkiksi kaatumisen myötä tai jos tilanteeseen liittyy muita oireita, niin suosittelemme lääkärissä käyntiä. [/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Miten toimin, jos harjoitteluun tulee taukoa?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Jos harjoitteluun on tullut taukoa esim. sairastumisen johdosta, niin tauon jälkeen voit palata harjoitteluun pariin saman kuntoutusohjelman vaiheessa, mutta tarvittaessa kevennetyllä kuormituksella. Kuormitusta voit keventää esim. toisto- tai sarjamääriä vähentämällä, vastusta pienentämällä ja staattisissa harjoitteissa pitoaikaa lyhentämällä. Tällaisessa tilanteessa voit hyödyntää esimerkiksi palveluun sisältyvää neuvontaa tarkempien ohjeistuksien saamiseksi.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Mitä jos oireeni pahenevat, kun siirryn harjoitusohjelmassa eteenpäin?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Kerromme tästä tarkemmin valmennuksessamme, mutta on varsin tavanomaista, että harjoittelua aloittaessa tai siirryttäessä kuormittavampaan harjoitteluun saattaa aluksi ilmetä aiempaa voimakkaampaa harjoitusten jälkeistä kipua rakenteiden altistuttua aiempaan verrattuna suuremmille kuormitusvoimille ja eri tyyppiselle kuormitukselle (esim. siirtyminen staattisista harjoituksista jarruttavan lihastyön harjoituksiin). Tyypillisesti oireet kuitenkin lievittyvät muutamien päivien kuluessa ja pystyt sitten jatkamaan uusia harjoitteita, jonka jälkeen vaste on yleensä lievempi. Tärkeää on löytää sopiva harjoittelun annostus ja rasittavuus, johon annamme ohjesäännön ohjelmassamme.

Jos seuraavan kuormitustason harjoitteisiin siirtyminen tuottaa aiempaa voimakkaampaa oireilua, joka ei tunnu helpottavan harjoittelun annostusta (esim. vastuksen, toisto- tai toistomäärän) pienentämälläkään, niin voit kokeilla palata takaisin aiemmalle harjoitetasolle (jota pystyit tekemään ohjeistuksen mukaisin jälkituntemuksin) esimerkiksi muutaman viikon ajaksi. Tämän jälkeen voit kokeilla uudestaan siirtymistä seuraavalle tasolle maltillisella kuormitusmäärällä aloittaen. Tällaisessa tilanteessa voit hyödyntää esimerkiksi palveluun sisältyvää Facebook-neuvontaa tarkempien ohjeistuksien saamiseksi.

Jos oireilu ei tunnu lievittyvän asianmukaisesti ja ohjeiden mukaan toteutetusta harjoittelusta huolimatta, niin suosittelemme tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perehtyneen lääkärin konsultaatiota tilanteen arvioimiseksi.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Oireet ja kipu

Miten pian oireiden pitäisi helpottua harjoittelun aloitettuani?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Monet yksilölliset tekijät vaikuttavat oireisiin ja niiden voimakkuuteen sekä siihen, millainen vaikutus kuntouttavalla harjoittelulla on. Oireiden helpottuminen on yksilöllistä. Kliinisen kokemuksen perusteella myönteinen muutos oirekuvassa voi olla havaittavissa jo muutamassa viikossa, mutta on mahdollista, että selkeämmän kehityksen havaitsee vasta muutamien kuukausien kuluttua harjoittelun aloittamisesta.

Oireiden helpottuminen voi siis kestää useita kuukausiakin, etenkin jos kyseessä on jo pitkään jatkunut oireilu. On tärkeää muistaa, että vaikka kipuoireet helpottaisivat nopeastikin, niin rakenteiden kuormituskestävyyden paraneminen vie aikaa. Tämä tulee huomioida palattaessa etenkin kovatehoisiin tai pitkäkestoista toistorasitusta sisältäviin liikuntalajeihin tai työsuorituksiin.     [/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Mitä jos kipua tulee muualle kuin oirealueelle?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Harjoitteissa kuormittuvat oireilevan jännealueen ohella monet erilaiset rakenteet (lihakset, sidekudokset, luut, nivelet jne.) kehon eri osissa. Näin ollen erilaisia rasituksen jälkituntemuksia voi esiintyä missä tahansa kuormitetuilla tuki- ja liikuntaelimistön alueilla.

Jos tavanomaisen rasituksen tunteen tai rasituksen jälkeisen tuntemuksen sijaan muualla kuin oireilevalla jännealueella ilmenee kipua ja se toistuu harjoituksen aikana tai jälkeen, niin suosittelemme tuki- ja liikuntaelimistön vaivoihin perehtyneen lääkärin arviota asian selvittämiseksi.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Entä jos vaivani ei lähde paranemaan?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Jos vaivasi ei harjoitusten myötä vähitellen helpotu tai oirekuva muuttuu (esim. tulee jokin aiemmasta poikkeava oire), niin on tärkeää käydä lääkärin vastaanotolla tilannearviossa. Tällaisessa tilanteessa myös fysioterapeutin toteuttama tilannearvio ja hoitojakso saattaa olla aiheellinen. Tällöin voit myös kertoa fysioterapeutille suorittaneesi systemaattista harjoitusohjelmaa ja voitte yksilöllisesti tarkastella, mitä voisitte tehdä toisin.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Mitä jos oirealueella on kuumotusta, turvotusta tai selvää leposärkyä?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Kuumotus, turvotus ja kosketusarkuus voivat usein olla merkki tulehduksesta, mutta muutkin tekijät voivat olla kyseisten oireiden taustalla. Suosittelemme tällaisessa tilanteessa lääkärin arviota tilanteesta.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Mitä jos minulla on nivelen sairaus, hermon ärsytys tai heijastekipua?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Jos aiemmasta oireita aiheuttaneesta sairaudesta ei ole pitkä aika ja koet nykyiset oireet samanlaisina, niin sinun on hyvä käydä lääkärin vastaanotolla varmistamassa, onko oireiden taustalla muut kuin jänteestä johtuvat tekijät. Jos lääkäri toteaa vaivasi jänneperäiseksi kiputilaksi ja määrittää hoitolinjaksi vahvistavan harjoittelun, niin voit hyvin aloittaa harjoitusohjelman toteuttamisen.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Sairaudet ja lääkitys

Voinko harjoitella, jos minulla on jokin sairaus tai lääkitys?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Jos sinulla on sairaus/sairauksia sekä niihin liittyviä lääkehoitoja, niin ennen ohjelman ostamista varmista hoitavalta lääkäriltäsi, edellyttääkö sairaudet ja lääkitykset harjoitteluun liittyviä erityishuomioita.

Mikäli sairautesi tai lääkityksesi ei aiheuta rajoituksia sinulle sopiviin liikuntamuotoihin tai estä paikallista lihasvoimaharjoittelua, harjoittelun pitäisi olla turvallista. Loppujen lopuksi olet kuitenkin itse vastuussa omasta harjoittelustasi.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Voinko käyttää kipulääkitystä harjoitteluohjelman aikana?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Lääkitysten osalta on tärkeää, että noudatat lääkärin ohjeistusta niiden käytöstä ja mahdollisista harjoitteluun liittyvistä erityishuomioista. Voit tarvittaessa myös apteekista varmistaa edellä mainitut asiat. Me emme valitettavasti voi ohjeistaa tai ottaa kantaa yksilölliseen lääkehoitoon sen kuuluessa lääkärin vastuulle.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Voinko käyttää kipulääkettä harjoituksen jälkeiseen kipuun?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Lääkehoitoon liittyvissä asioissa tulee kääntyä lääkärin puoleen.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Tuotteen käyttö

Millaisilla laitteilla voin käyttää tuotetta?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Voit käyttää tuotetta tietokoneilla, älypuhelimilla sekä tabletti -tietokoneilla. Tuotteen käyttö edellyttää internet -yhteyttä ja verkkoselainta. Laitteelle ei tarvitse asentaa mitään erillistä ohjelmaa. Voit myös halutessasi tulostaa kirjallisina ohjeistukset harjoitteista sekä keskeisestä teoriatiedosta.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Saako harjoitusmateriaalit tulostettua paperille?

+

[op_liveeditor_element][text_block]Voit halutessasi tulostaa kirjalliset ohjeet kaikista harjoitteista PDF-tiedostona.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Miten pian saan tuotteen käyttööni oston jälkeen?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Voit käyttää tuotetta tietokoneilla, älypuhelimilla sekä tabletti -tietokoneilla. Tuotteen käyttö edellyttää internet -yhteyttä ja verkkoselainta. Laitteelle ei tarvitse asentaa mitään erillistä ohjelmaa. Voit myös halutessasi tulostaa kirjallisina ohjeistukset harjoitteista sekä keskeisestä teoriatiedosta.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Kuinka kauan voin käyttää palvelua?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Tuote on voimassa 18 kuukautta ostohetkestä, minkä pitäisi olla riittävä aika harjoittelun toteuttamiseen. Mikäli tuo aika ei riitä, esimerkiksi jonkin sairauden tai muun syyn takia, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme asiasta.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Voinko palauttaa tuotteen?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Palvelulla on 14 päivän tyytyväisyystakuu, eli jos et ole tuotteeseen tyytyväinen, niin voit perua hankinnan tuona aikana. Rahat palautetaan mahdollisimman pian palvelun perumisen jälkeen.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Harjoittelu

Tarviiko minulla olla aiempaa kokemusta lihaskuntoharjoittelusta?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Harjoitukset ovat helposti toteutettavia. Niiden kirjalliset ja videoidut ohjeet ovat selkeitä ja yksityiskohtaisia. Harjoitteiden oikeaoppinen toteuttaminen ei edellytä aiempaa kokemusta lihaskuntoharjoittelusta tai liikunnallista taustaa. Harjoitteisiin liittyvissä kysymyksissä voit aina olla meihin yhteydessä. [/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Minun oireilevan puolen liikkuvuus on selvästi rajoittunut vastakkaiseen puoleen verrattuna? Mitä teen?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Jos harjoitettavan alueen tai sen läheisyydessä sijaitsevan alueen liikkuvuudessa tai lihasvoimassa on havaittavissa selvä puoliero vastakkaiseen raajaan verratessa, niin kannattaa käydä fysioterapeutin vastaanotolla toiminnallisessa arviossa ennen harjoitusohjelman aloittamista. Jos toiminnallinen ero puolten välillä on ilmaantunut lyhyessä ajassa, trauman esimerkiksi kaatumisen myötä tai jos tilanteeseen liittyy muita oireita, niin suosittelemme lääkärissä käyntiä. [/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Minulla on raskas päivä tulossa, teenkö silti ohjelmaa?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Menestyksekkään jännekivuista kuntoutumisen kannalta on erittäin tärkeää huomioida jänteen kokonaiskuormitus, eli miten harjoittelun ohella erilaiset muut aktiviteetit (esimerkiksi työhön ja vapaa-aikaan liittyvät) kuormittavat jännettä. Jos sinulla on päivän aikana tiedossa jännettä selvästi rasittavaa kuormitusta, niin tuona päivänä voit hyvin pitää vahvistavasta harjoittelusta tauon.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Onko sillä merkitystä mihin vuorokauden aikaan teen harjoitteet?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Voit tehdä harjoitteet itsellesi parhaiten sopivana ajankohtana, mielellään silloin kun vireystila on korkea. Kellonaikaa tärkeämpää on, että harjoitukset tulee tehtyä.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Kannattaako minun ostaa tämä tuote vai varata aika fysioterapeutille?

+

[op_liveeditor_element data-style=””][text_block style=”undefined” align=”left”]Tämä verkkovalmennus sisältää kliinisessä työssä tehokkaiksi todetut ja tieteellisissä tutkimuksissa vaikuttaviksi osoitetut jännekivun harjoitusmenetelmät ja koko jännekuntoutuksen harjoitteluportaikon yhden fysioterapiakäynnin hinnalla. Ohjelmamme sisältää info-osiot, selkeän harjoittelun ohjeistuksen, jota voidaan muokata yksilöllisen tilanteen pohjalta. Sinulla on myös mahdollisuus sähköiseen neuvontaan harjoitteluun liittyvissä asioissa. Verkkovalmennus on käytössäsi 12 kuukauden ajan.

Fysioterapian vastaanotolla saatetaan muun muassa toteuttaa tendinopatian hoidossa myös muita hoitotoimenpiteitä harjoittelun ohella, mikä ei verkkovalmennuksessa ole mahdollista. Kaiken kaikkiaan molemmissa vaihtoehdoissa on omat puolensa ja eri tekijät vaikuttavat siihen, onko verkkovalmennus tai fysioterapian hoitojakso juuri sinulle sopivampi vaihtoehto.[/text_block][/op_liveeditor_element]

[op_liveeditor_elements][/op_liveeditor_elements]

Jäikö kysyttävää?

[text_block style=”style_1.png” align=”left” font_size=”20″ top_padding=”30″]Hei! Olemme Omakuntoutuksen perustajat fysioterapeutit Joonas, Jukka ja Mikko. Me autamme sinua saamaan jännekivut kuriin.

Mikäli sinulla on jotain kysyttävää valmennukseen liittyen, niin voit olla meihin yhteydessä:

  1. Valmennuksen Facebook-ryhmässä
  2. Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@omakuntoutus.fi
  3. Täyttämällä alla olevan yhteydenottolomakkeen (vastaamme sinulle sähköpostilla)

Katso myös usein kysytyt kysymykset, josta saattaa löytyä vastaus kysymykseesi[/text_block]

Yhteydenottolomake

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

[/text_block]